Bestyrelsen

Velkommen til hjemmesiden for

G/F Gjellesten


Formand:

Kenneth Rørstrøm

Jarlsvej 17

formand@gjellesten.dk


Næstformand:

Ansvarlig for grønne områder:

Bent Steensen

Sigridsvej 18

groenne@gjellesten.dk


Kasserer:

Jørgen Bendtsen

Jarlsvej 1

kasser@gjellesten.dk

   

Menige medlemmer:                    


Ansvarlig for belysning:

Dennis Sørensen

Jarlsvej 7

belysning@gjellesten.dk


Webmaster og referant:

Jesper Søndergaard Marino

Jarlsvej 30

webmaster@gjellesten.dk


Suppleanter : 


Pia Sørensen

Jarlsvej 18


Thomas Meyer

Hjørdisvej 32


Bestyrelsens opgaver:

 • Beslutninger vedr Grønne områder og brugen af disse
 • Snerydning og de 5 lamper på forbindesesstierne
 • Vejfonden
 • Budget og Økonomi
 • Afholdelse af bestyrelsesmøder
 • Afholdelse af generalforsamling en gang årligt (Marts)


Henvendelser vedrørende:


 • Grønne områder og snerydning af cykelstier : groenne@gellesten.dk
 • Belystning: belysning@gjellesten.dk
 • Økonomi og kontingent: kasser@gjellesten.dk
 • Hjemmeside : webmaster@gjellesten.dk
 • Andet: formand@gjellesten.dk